GoshnanGoshnan


Xuruchi :
Aq un bir kilogram , su 500 giram , qoy gúshi bir kilogram , piyaz 500 giram , qarmuch azraq , ebjesh yagh 70 giram , zire muwapiq , tuz muwapiq miqdarda , xémirturuch azraq .
Étish usuli :
1 . Goshni ushshaq toghrap yaki mashinidin otkuzup , uninggha ushshaq toghralghan piyaz , tuz , soqqan zire , qarimuch arlashturup qiyma teyyarlindu .
2 . Xémirturuch qattiq bulsa sugha sélip ézip , ungha silip , tuz quyup xémir yughurup , azraq tindurup , uningdin 200 giram we 140 giram qilip zuwula uzup tawlap , her bir zuwulning girwikni népiz , ottursini qélinraq qilip jilit échip , chong jilitqa teyyarlanghan qiymini tekshi yéyitip , ustiidin kichik jiltini yépip chong jiltining girwiki bilen chimdip yipishturup , goshnan teyyarlindu .
3 . Qizighan tawini yaki qazanni yaghlap , goshnanni silip her ikki terpini tekshi sarghaytip pishurup , sekkiz parchilap dastixangha kelturlidu . Bu nanning xémrini kopturmeyla pétir qilip yasghanda , xémir népiz qilip yépilidu .
Alahidilgi :
Goshi kop , jilti népiz , temlik , yumshaq boldu . Uyghur xelqining enenwi nanlirdin biri .
Qiymisgha her xil kuktatlarni arlashtursimu buldu .


Menbe Sirdashlar Munbiridin Ümid Yollanmisi

0 comments: