yangaq samsisiyangaq samsisi
un bir kilogram, tuz muwapiq, su 500 gram, qaymaq 140 gram, xémirturuch 20 gram, piyaz 500 gram, yangaq 20 dane, qarimuch muwapiq.

1. yangaqni chéqip méghizini élip yumshaq soqup, uninggha ushshaq chanalghan piyaz, soqqan qarimuch, qaymaq, tuz sélip arilashturup qiyma qilinidu. 
2. xémirni yérim boldurup teyyarlap, yérim ser chongluqta zowula üzüp, jilt échip, teyyarlanghan qiymidin sélip samsa tügüp, tonurgha yéqip yaki doxapkigha sélip pishurulidu."

0 comments: