yapilaq gösh qorumisi ياپىلاق گۆش قورۇمۇسىyapilaq gösh qorumisi


xuruchi
qoy göshi 500gram ,kawawichin azraq,tuxum bir dane ,ebjesh yagh bir klogram, purchaq uni 35gram,tuz muwapiq miqdarda ,shorpa azraq,suyéghi azraq

qorush usuli
1.qoy göshining yip,peylirini éliwitip ,uzunliqi üch santimitir ,kengliki kki santimitir qilip nipizrek yalpaqlap toghrilidu
2.göshke chilighan purchaq uni ,tuz ,soqqan kawawichin ,jangyu, tuxum, shorpa arilashturilidu.
3.qazangha yagh quyup 7-8derije qizitip göshni sélip toq sériq rengge kirgüche bir birige chaplashturmay pshurup ,texsige élip ,üstige soqqan kawawichinni tekshi sépip ,azraq su yéghi chéchip quyulidu.

alahidiliki
téshi chürük , ichi yumran , dora dermek temi küchlük.

0 comments: