gösh pörisigösh pörisi
aq un birkilogram, ebjesh yagh (éritilgen qoy yéghi) 70 gram, gösh bir kilogram, tuxum bir dane, su 500 gram, piyaz
500 gram, qarimuch azraq, zire azraq, tuz muwapiq miqdarda, xémirturuch muwapiq.

gösh, piyazlarni ushshaq toghrap, soqqan zire, tuz, qarimuch bilen arilashturup qiyma teyyarlinidu. 
2. ungha tuxumni chéqip, tuz quyup, xémirturuchluq xémir yughurup, tuxum pörisidek tügüp teyyarlinidu. pörining xémiri népiz bolushi, ichidiki qiymiliri körünüp turushi lazim. 
.3 pishurulushi tuxum pörisini pishurushqa oxshaydu."

0 comments: